Wales Council of the Blind

Templed i ofyn am ddyfais sain-gyffyrddol ar gyfer pleidlais mewn gorsaf bleidleisio

Author: Comisiwn Etholiadol

Publisher: RNIB

Attachment: /library/Template-to-request-an-audio-tactile-device-to-vote-at-the-polling-station-CYM-6670528013bd5.docx

Description: https://wcb-ccd.org.uk/perspectif/library/177/etholiad-cyffredinol-senedd-y-deyrnas-unedig-gwybodaeth-i-bleidleiswyr-dall-ac-a-golwg-rhannol-yng-n

Date: 2024

Welsh: Yes

Type: Guidance