Wales Council of the Blind

Etholiad cyffredinol Senedd y Deyrnas Unedig: Gwybodaeth i bleidleiswyr dall ac â golwg rhannol yng Nghymru

Author: Comisiwn Etholiadol

Publisher: RNIB

Attachment: /library/UKPGE-2024-Guide-for-blind-and-partially-sighted-voters-Wales-Welsh-Language-667044a12ee70.docx

Description: Bydd etholiad cyffredinol Senedd y DU yn cael ei gynnal ddydd Iau 4 Gorffennaf 2024, ac mae yna gamau dylech chi gymryd nawr er mwyn sicrhau eich bod yn barod i bleidleisio. Cafodd y canllaw hwn ei greu gan y Comisiwn Etholiadol mewn partneriaeth ag RNIB Cymru.

Date: 2024

Welsh: Yes

Type: Guidance