Wales Council of the Blind

Y Llwybr Cefnogi Gofal Llygaid

Author: Cooper, Doyle, Martin

Publisher: RNIB

Attachment: /library/APDF-Y-Llwybr-Cefnogi-Gofal-Llygaid-65a6a1007df72.pdf

Description: Ar adeg o alw cynyddol am wasanaethau gofal llygaid, mae rhanddeiliaid a phartneriaid ar draws y sector wedi dod at ei gilydd i gyd-gynhyrchu llwybr cefnogi gofal llygaid er mwyn galluogi cymorth gwell i oedolion ag anghenion gofal llygaid a fydd yn cael ei ddarparu’n gyson ledled y DU.

Date: 2023

Welsh: Yes

Type: Report